Workflow teaser

Workflow

Zwiększ produktywność dzięki ulepszonemu projektowi przepływu pracy

Pomożemy Cię usprawnić i wspierać Twoje procesy pracy tak, aby ludzie i komputery współpracowali ramię w ramię.


Nasze podejście do projektowania procesów wspieranych programowo wynika ze współpracy edukacji i sztucznej inteligencji / IT w Niemieckim Centrum Badawczym Sztucznej Inteligencji (Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz).

Co jest celem?

Celem jest zidentyfikowanie odpowiednich danych i informacji dla procesów biznesowych, a przede wszystkim terminowe udostępnienie ich odpowiednim funkcjonariuszom w dowolnym miejscu i na różnych urządzeniach końcowych odpowiednich do kontekstu wyników.

„Przepływ pracy” poszczególnych pracowników lub całego zespołu usprawniają rozwiązania wspierane oprogramowaniem:

  • Przyspiesz i zoptymalizuj przepływy pracy
  • Zbierz właściwe informacje oraz personelu we właściwym miejscu o właściwym czasie
  • Popraw jakość decyzji
  • Płynna i lepsza współpraca

Zidentyfikuj i zoptymalizuj procesy

Procesy pracy wspierane przez oprogramowanie działają tylko tak dobrze, jak dokładnie zdefiniowane są poszczególne przepływy pracy:

  • Właściwe informacje we właściwym miejscu
  • Wspieraj ukierunkowaną komunikację

W tym momencie standardowe oprogramowanie często zawodzi. Pożądane procesy można tylko częściowo odwzorować digitalnie, wynikiem tego są „workarounds”, lub nawet niepowodzenia implementacji oprogramowania.

Standard często nie jest standardem w każdej organizacji, ponieważ każda organizacja działa inaczej.

Analiza przepływu pracy — naprawdę poznaj swoje procesy!

1.

Łatwo powiedziane. W trakcie codziennej pracy powstają zautomatyzowane procesy robocze, które są subiektywnie ledwo zauważalne. Pomaga w tym spojrzenie z zewnątrz. Brakujące etapy pracy można uwidocznić za pomocą konkretnych pytań od osób nieuczestniczących.

2.

Gdy przepływy procesów zostaną odpowiednio zidentyfikowane i wyraźnie określone, muszą zostać odzwierciedlone i odwzorowane w odpowiedniej formie, takiej jak schematy blokowe lub mapy myśli.

3.

Pytania i punkty bez odpowiedzi mogą być następnie przetwarzane.

4.

Pod koniec procesu, sytuacja wyjściowa powinna zostać poprawiona poprzez projektowanie procesu wspierane programowo.

Do rzeczy! – Znajdźmy wspólnie optymalne rozwiązania

Vorteile optimaler Workflow

Wymagania

Wymagania techniczne dotyczące oprogramowania i wymagania ludzkie zwykle do siebie nie pasują. Szans nie można dostrzec ani wykorzystać, ponieważ własna praca i procesy administracyjne często nie są znane. Różne pomysły, terminy techniczne i ogólny język zaangażowanych osób również utrudniają znalezienie odpowiednich rozwiązań wsparcia technicznego.

Rozwiązanie

Docelowa koncepcja z wyprzedzeniem jest znacznie tańsza niż późniejsze zmiany programistyczne. Ważne jest, aby stworzyć jednoznaczność we wzajemnym zrozumieniu, a nie tylko wspólne sformułowania. Dlatego, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na pośrednictwo w tworzeniu i użytkowaniu systemów oprogramowania, zasadniczo opieramy się na metodologicznym i dydaktycznym rdzeniu koncepcji pedagogicznych oraz na podstawowych modelach komunikacji. Przy wdrażaniu i rozwoju oprogramowania opieramy się na klasycznych hermeneutycznych procesach rozumienia oraz podstawowych technikach komunikacyjnych.